Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Yrd.Doç.Dr. Ömer Öztürkoğlu

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ömer Öztürkoğlu 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans derecesini tamamladıktan sonra aynı yıl Erciyes Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2016 yılında Endüstri Mühendisliğinde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2004 2006 yılları arasında ayrıca Endüstri Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev almıştır. Doktora çalışmasına 2006 yılında Auburn Üniversitesi (Alabama, ABD) Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümünde başlamıştır. 2010 yılında Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında ikinci bir yüksek lisans derecesi almıştır. ``Yeni Depo Tasarımları: Açılı Koridorlar ve Seyahat Süreleri Üzerine Etkileri`` isimli doktora tezi ile 2011 yılında Doktor ünvanını kazanmıştır. Aynı yıl Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak göreve başlamış ve 2012 yılında Endüstri Mühendisliğinde Yardımcı Doçent Doktor kadrosuna atanmıştır. 2012 - 2014 yılları arasında Meslek Yüksek Okulunda bulunan Bilgisayar Teknolojileri bölüm başkanlığını yürütmüştür. Eylül 2016 tarihinden itibaren de İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde tam zamanlı olarak görevine devam etmektedir.

  • Eposta omer.ozturkoglu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8950  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ Auburn University
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Tez Adı: New Warehouse Designs: Angled Aisles and Their Effects on Travel Distance (2001)
Tez Danışmanı: Kevin R. Gue,Russell Meller
2006 - 2011

Yüksek Lisans

/ Auburn University
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
2008 - 2010

Yüksek Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Stratejik işlem planlama (2006)
Tez Danışmanı: ADEM GÖLEÇ
2004 - 2006

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR./
1998 - 2003

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2012

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2011

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Auburn University / Industrial and Systems Engineering
2006

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2004

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
MEHMET ALİ ÖKSE Improving inventory management in garment industry: A case study in Egedeniz Textile Yaşar Üniversitesi 2015
YİĞİT SÜRÜCÜ FORECASTING OF ORGANIC FABRIC DEMAND IN GARMENT INDUSTRY: A CASE STUDY IN EGEDENİZ TEXTILE Yaşar Üniversitesi 2015
AYÇA ÇAKAL Evaluating the comparative efficiency of unit-load third party warehouses using AHP Vand VIKOR Yaşar Üniversitesi 2015
OYEWALE LAWAL The distribution network model of pteroleum product - Nigerian dowstream sector as a case study Yaşar Üniversitesi 2013
Doktora Tezleri
İKBAL ECE DİZBAY Tedarik zincirinde işbirlikçi araç rotalama problemi için bir model önerisi Yaşar Üniversitesi 2013
YELİZ KOCAMAN Esnek üretim sistemlerinde etkin yükleme ve dağıtım için geleneksel olmayan bir depo tasarım modeli önerisi Yaşar Üniversitesi 2013

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,SAYGILI EBRU,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL A manufacturing oriented model for evaluating the satisfaction of workers Evidence from Turkey International Journal of Industrial Ergonomics, 54(), 73-82. (SCI) 2016
Öztürkoğlu Ö., Gue K.R., Meller R.D. A constructive aisle design model for unit load warehouses with multiple pickup and deposit points European Journal of Operational Research, 236(1), 382-394. (SCI-Expanded) 2014
Ömer Öztürkoğlu, Kevin R Gue, Russell D Meller Optimal unit load warehouse designs for single command operations IIE Transactions, 44(6), 459-475. (SCI) 2012
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Identical Parallel Machine Scheduling with Nonlinear Deterioration and Multiple Rate Modifying Activities An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA), 7(2), 167-176. ULAKBIM 2017
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,OYEWALE LAWAL The integrated network model of pipeline sea and road distribution of petroleum product An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA), 6(2), 151-165. ULAKBİM 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,Hoşer Deniz A Polynomial Time Tour Algorithm for Order Picking Operations in Warehouses and New Aisle Designs International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 2017
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Effects of varying input and output points on new aisle designs in warehouses 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2016
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Investigating the robustness of aisles in a non traditional unit load warehouse design Leverage 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2015
Gündüz. A, Erçetin. B, Gün. B, Tanrıkul, G, Öztürkoğlu, Ö Comparison of Pharmaceutical Warehouses in İzmir XII. International Logistics and Supply Chain Congress 2014
OYEWALE LAWAL,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER The Distribution Network Model of Petroleum Product A Case Study in Nigeria XII. International Logistics and Supply Chain Congress 2014
Ömer Öztürkoğlu, Kevin R Gue, Russell D Meller A Continuum of Optimal Unit Load Warehouse Designs 2010 INFORMS Southern Regional Conference, Huntsville, Alabama, USA
İkbal Ece Dizbay, Ömer Öztürkoğlu Product swapping and transfer sales between suppliers in a balanced network In Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2013 Federated Conference on
Adem Göleç, Ömer Öztürkoğlu A Chouquet Integral Approach to the Make or Buy Decision in the Metal Part Manufacturing 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Turkey
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER An Innovative Design for Warehouses Considering a Different Material Flow Pattern ICOVACS 2012: International Conference on Value Chain Sustainability, Izmir University of Economics, Izmir, Turkey
Ömer Öztürkoğlu, Kevin R Gue, Russell D Meller Improving the Fishbone A New Design for Aisles in a Warehouse 2009 INFORMS Annual Meeting, San Diego, CA, USA
Ömer Öztürkoğlu, Kevin R Gue, Russell D Meller The Effects of New Aisle Designs on Travel Distance in Unit Load Warehouses IX. International Logistics and Supply Chain Congress
Adem Göleç, Ömer Öztürkoğlu Strategic Operation Planning STROP A Conceptual Framework The 11th Information Processing and Management of Uncertainty International Conference, Paris, France
Ömer Öztürkoğlu, Kevin R Gue, Russell D Meller A Network Model for Warehouses with Non Traditional Aisles 2010 INFORMS Annual Meeting, Austin, Texas, USA
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER The Effects of Manual Material Handling Equipment on Loading and Unloading Time of a Case in a Pallet Journal of Yaşar University, 11(44), 278-290. TR DİZİN 2016
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Sinem İktüeren,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Sandy Kasırgası ve Afet Lojistiği Eniyi Uygulamaları II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2013
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Pallet Depolamada Yeni Koridor Tasarımlarının Karşılaştırılması 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi, İzmir, Türkiye
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
GÖLEÇ ADEM,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Fabrika Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Artırılması Yoluyla Büyüme Nobel Yayın Dağıtım 2009

8. Projeler

Depolarda Sıralı Sipariş Toplama İşlemi İçin Yenilikçi Koridor Tasarımları

TÜBİTAK PROJESİ

DYO BOYA A Ş de Mavi ve Beyaz Yaka Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

Özel Kuruluşlar

Stratejik İşlem Planlama STRİP

TÜBİTAK PROJESİ

Designing Distribution Centers for a Service Economy National Science Foundation NSF Projesi USA

DİĞER

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2014

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

INFORMS

2009 - 2012

Alpha Pi Mu, Industrial Engineering Honor Society

2008 -

11. Ödüller

Bilim, Birlik, Başarı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Burs

Material Handling Industry of America / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2010

Poster sunum birinciliği

2010 INFORMS Southern Regional Conference / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2010

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR