Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Yeliz Kocaman

Meslek Yüksekokulu / Lojistik Programı

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2007 tarihinde Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Meslek Yüksekokulu Yönetim Organizasyon Bölümü, Lojistik Programında Öğretim Görevlisi kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Erasmus koordinatörlüğü, Staj komisyon üyeliği, Program sorumluluğu ve Bölüm başkanlığı gibi idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Yönetim Organizasyon Bölümü, Lojistik Programında tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

  • Eposta yeliz.kocaman@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8641  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ETKİN YÜKLEME VE DAĞITIM İÇİN GELENEKSEL OLMAYAN BİR DEPO TASARIM MODELİ ÖNERİSİ (2016)
Tez Danışmanı: ŞEVKİNAZ GÜMÜŞOĞLU,ÖMER ÖZTÜRKOĞLU
2010 - 2016

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: YEREL ARAMALI KESİKLİ FARKSAL EVRİM ALGORİTMASI VE KESİKLİ PARÇACIK SÜRÜ EN İYİLEME ALGORİTMASI KULLANARAK GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ (2010)
Tez Danışmanı: MEHMET FATİH TAŞGETİREN,MEHMET EDİP TEKER
2007 - 2010

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
2002 - 2007

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2016 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2014 - 2016

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2007 - 2014

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,KOCAMAN YELİZ,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Çok kapılı birim yük depolarda Chevron koridor tasarımının değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(3), 793-808. (SCI-Expanded) 2018
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,KOCAMAN YELİZ,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Çok kapılı birim yük depolarda Chevron koridor tasarımının değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (), 0-0. (SCI-Expanded) 0
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Değişim Yönetiminde İş Gücü Planlama Yaklaşımı: Bir Büyükşehir Belediyesi Uygulaması Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 515-526. TR DİZİN 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,ÖZDEMİR ALİ The Effect of Supplier Selection Criteria to Delivery Performance Application of Logistic Regression Analysis IX. International Logistics and Supply Chain Congress 2011
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU Kurumların Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Bireysel İş Yükü Hesaplamasının Önemi: Bir Yerel Yönetim Kurumunda Pilot Çalışma () Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017 2017
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU Kurumların Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Bireysel İş Yükü Hesaplamasının Önemi: Bir Yerel Yönetim Kurumunda Pilot Çalışma (Sözlü Sunum) Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017 2017
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU Kurumların Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Bireysel İş Yükü Hesaplamasının Önemi: Bir Yerel Yönetim Kurumunda Pilot Çalışma () 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017 2017
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU Vikor Yöntemi ile Kamu Kuruluşlarından Yardım Alacak Kişilerin Seçimi ve Dağıtım Rotalarının Belirlenmesi (Sözlü Sunum) YAEM2015 2015
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ESENDEMİR Ebru,KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE Dünya Klasmanında İmalat Uygulayan İşletmelerin Üretim Performanslarını Etkileyen Faktörlerin Üretim Planlama İle İlişkilerinin Belirlenmesi Bir Uygulama (Sözlü Sunum) Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi 2012
DİZBAY İKBAL ECE,KOCAMAN YELİZ,ŞARMAN AHMET SEDAT Yenilenebilir Enerji Üretim Kaynakları ve İnsan Merkezli Tasarım Projeleri İçin Ergonomik İlkeler (Davetli Konuşmacı) TMMOB 2009

8. Projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaşar Üniversitesi Süreç İyileştirme ve Yönetim Organizasyon Projesi (Haziran 2014 -Haziran2015)

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

TUBITAK Formula G Güneş Enerjisi ile Çalışan Araba Yarışı

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Staj Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Program sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Program sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2016

Web sayfası sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Öğrenci işleri koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2016

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2011

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Makine mühendisleri odası

2009 - 1950

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

İşletme I (2017-2018)

Haftalık Saati : 9

Depo Yönetimi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Uygulamalar II (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

İşletme II (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

Stratejik Yönetim (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Tedarik ve Lojistik Uygulamaları (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Mesleki Gelişim Etkinlikleri II (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Uygulamalar IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Gelişim Etkinlikleri IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Uygulamalar III (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

Staj (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

İşletme I (2016-2017)

Haftalık Saati : 9

Depo Yönetimi (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

Mesleki Uygulamalar (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Stratejik Yönetim (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

İşletme II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İşletme I (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Depo Yönetimi (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Mesleki İngilizce (Lojistik) (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Mesleki İngilizce III (Dış Ticaret) (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Stratejik Yönetim (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İşletme I (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Mesleki İngilizce IV (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Teknik Resim (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Mesleki Uygulamalar IV (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Eğitime Giriş (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR