Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Yeliz Demirkıran

Meslek Yüksekokulu / Lojistik Programı

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2007 tarihinde Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Meslek Yüksekokulu Yönetim Organizasyon Bölümü, Lojistik Programında Öğretim Görevlisi kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Erasmus koordinatörlüğü, Staj komisyon üyeliği, Program sorumluluğu ve Bölüm başkanlığı gibi idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Yönetim Organizasyon Bölümü, Lojistik Programında tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve 2021 den beri Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8641  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ETKİN YÜKLEME VE DAĞITIM İÇİN GELENEKSEL OLMAYAN BİR DEPO TASARIM MODELİ ÖNERİSİ (2016)
Tez Danışmanı: ŞEVKİNAZ GÜMÜŞOĞLU,ÖMER ÖZTÜRKOĞLU
2010 - 2016

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: YEREL ARAMALI KESİKLİ FARKSAL EVRİM ALGORİTMASI VE KESİKLİ PARÇACIK SÜRÜ EN İYİLEME ALGORİTMASI KULLANARAK GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ (2010)
Tez Danışmanı: MEHMET FATİH TAŞGETİREN,MEHMET EDİP TEKER
2007 - 2010

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2002 - 2007

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2020 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2016 - 2020

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2014 - 2016

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2007 - 2014

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KOCAMAN YELİZ,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Aisle designs in unit-load warehouses with different flow policies of multiple pickup and deposit points Central European Journal of Operations Research, 29(), 323-355. (SCI) 2021
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,KOCAMAN YELİZ,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Çok kapılı birim yük depolarda Chevron koridor tasarımının değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(3), 793-808. (SCI-Expanded) 2018
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DEMİRKIRAN YELİZ, ÖZTÜRKOĞLU ÖMER, ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Sustainable Frozen Food Facility Location Selection under Pandemic Era INTERNATIONAL JOURNAL ON FOOD SYSTEM DYNAMICS, 12(2), 205-224. SCOPUS 2022
DEMİRKIRAN YELİZ, ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Key Performance Measures and Digital-Era Technologies in Warehouses OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 15(2), 193-204. SCOPUS/E-SCI/Copernicus 2022
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Değişim Yönetiminde İş Gücü Planlama Yaklaşımı: Bir Büyükşehir Belediyesi Uygulaması Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 515-526. TR DİZİN 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,ÖZDEMİR ALİ The Effect of Supplier Selection Criteria to Delivery Performance Application of Logistic Regression Analysis IX. International Logistics and Supply Chain Congress 2011
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
DEMİRKIRAN YELİZ Managing Inflation and Supply Chain Disruptions in the Global Economy Kitap Bölümü:Covid-19 pandemic related supply chain disruptions and impacts on the global economy Sayfa (199-219) Kitap Bölümü Igı Global 2022
DEMİRKIRAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE Handbook of Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy Kitap Bölümü:Evaluating E-Commerce-Related Distribution and Warehousing in Terms of Sustainability- SCOPUS Sayfa (63-95) Kitap Bölümü IGI Global 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DEMİRKIRAN YELİZ,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi Journal of Yaşar University, 15(58), 347-367. TR DİZİN 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU Kurumların Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Bireysel İş Yükü Hesaplamasının Önemi: Bir Yerel Yönetim Kurumunda Pilot Çalışma (Sözlü Sunum) Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017 2017
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU Vikor Yöntemi ile Kamu Kuruluşlarından Yardım Alacak Kişilerin Seçimi ve Dağıtım Rotalarının Belirlenmesi (Sözlü Sunum) Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal Kongresi 2015
DİZBAY İKBAL ECE,KOCAMAN YELİZ,ESENDEMİR Ebru,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Dünya Klasmanında İmalat Uygulayan İşletmelerin Üretim Performanslarını Etkileyen Faktörlerin Üretim Planlama İle İlişkilerinin Belirlenmesi Bir Uygulama (Sözlü Sunum) Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi 2012
DİZBAY İKBAL ECE,KOCAMAN YELİZ,ŞARMAN AHMET SEDAT Yenilenebilir Enerji Üretim Kaynakları ve İnsan Merkezli Tasarım Projeleri İçin Ergonomik İlkeler (Davetli Konuşmacı) TMMOB 2009

Projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaşar Üniversitesi Süreç İyileştirme ve Yönetim Organizasyon Projesi (Haziran 2014 -Haziran2015)

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

TUBITAK Formula G Güneş Enerjisi ile Çalışan Araba Yarışı

TÜBİTAK PROJESİ

İdari Görevler

KALİTE SİSTEMLERİ VE AKRADİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Program sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Staj Komisyonu Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Program sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2019

Program sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2016

Web sayfası sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Öğrenci işleri koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2016

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2011

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Makine mühendisleri odası

2009 - 1950

Ödüller

WOS indekste taranan CEJOR Dergisinde yayın

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

WOS indekste taranan Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisinde yayın

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR