Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Ufuk Özbir

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ufuk Özbir – İnsan ve Toplumbilimleri Fakültesi, Mütercim - Tercümanlık Bölümü – U. Özbir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Goldsmiths University of Londonda Kamu Hizmetleri Tercümanlığı eğitimi alarak, Chartered Instute of Lingusits (CIOL) tarafından düzenlenen sınavı geçmiş ve Birleşik Krallıkta resmi tercüman olarak çalışma hakkı kazandıran, lisan düzeyi eşdeğerli Kamu Hizmetleri Tercümanlığı Diplomasını (DPSI, English-Turkish, Legal Option) almaya hak kazanmıştır. Birkbeck University of Londonda Modern Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans (MA) eğitimini tamamlayan Özbir, ardından Middlesex Universityde katıldığı yüksek lisans programını tamamlayarak, Çevirmen Eğitmenliği Yüksek Lisans Sertifikasını (PgCert for Interpreter Trainers) almaya hak kazanmıştır. Londra Üniversitesi ve Middlesex Üniversitesi resmi tercümanlığa hazırlık (DPSI) programlarında misafir öğretim görevlisi olarak da çalışan Özbir, doktora çalışmalarına 9 Eylül Üniversitesi Çeviribilim Programında devam etmektedir. Ufuk Özbir halen öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Ufuk Özbir, İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilmektedir.

  • Eposta ufuk.ozbir@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8834  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MÜTERCİM-TERCÜMANLİK PR. (TÜRKÇE-ALMANCA-İNGİLİZCE) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MÜTERCİM-TERCÜMANLİK PR. (TÜRKÇE-ALMANCA-İNGİLİZCE)/
2015 - -

Yüksek Lisans

/ University of London-Birkbeck College
Tez Adı: Linguistic explorations of Cross-Cultural Identity in the Short Prose of E. S. Özdamar and Feridun Zaimoğlu (2004)
Tez Danışmanı: Frank Krause
2002 - 2004

Lisans

/ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
1990 - 1995

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
2013 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
2012 - 2013

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

University of London-Goldsmiths College /
2005 - 2006

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Middlesex University /
2004 - 2006

8. Projeler

Osmanlı da Çokkültürlülük ve Tercümanlar

Diğer (Ulusal)

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İstanbul Barosu

1997 - 2014

Chartered Institute of Linguists / London, UK

2004 - 2007

National Register for Public Service Interpreters / UK

2004 - 2007

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ETIT 076 MEDYA ÇEVİRİSİ VE HABER DÜZENLEME (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 306 TEKNİK ÇEVİRİ VE YERELLEŞTİRME II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 446 HUKUK METİNLERİ ÇEVİRİSİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 448 YAZILI ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 252 ÖZETLEYEREK ÇEVİRİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 244 YAZILI ÇEVİRİYE GİRİŞ II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 055 BASIN DİLİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 089 REKLAM METİNLERİ ÇEVİRİSİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 237 YAZILI ÇEVİRİYE GİRİŞ I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 305 TEKNİK ÇEVİRİ VE YERELLEŞTİRME I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 439 ULUSLARARASI KURULUŞLARDA ÇEVİRİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 453 ÇEVİRİ ATÖLYESİ I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 463 TEKNİK METİN YAZARLIĞI (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR