Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Özgür Kabadurmuş

İşletme Fakültesi / Lojistik Yönetimi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Lisans eğitimini 2005 yılında tamamladıktan sonra, Mars Lojistik ve Yurtici Tibbet & Britten Lojistik firmalarında çalışmıştır. Sonrasında, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini 2008 yılında bitirmiştir. Ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde Auburn Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini 2010 ve 2013 yıllarında tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Auburn Üniversite'sinde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde önce Öğretim Görevlisi ardından Yardımcı Doçent Kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. Halen, Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8953  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ Auburn University
Endüstri Mühendisliği
Tez Adı: Design of Resilient Heterogeneous Wireless Networks (2013)
Tez Danışmanı: Alice E. Smith
2008 - 2013

Yüksek Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: CONWIP esaslı üretim sistemlerinin tasarımı ve yönetimi (2008)
Tez Danışmanı: MEHMET BÜLENT DURMUŞOĞLU
2005 - 2008

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR./
İŞLETME FAKÜLTESİ
2000 - 2005

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2014 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2013 - 2014

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Auburn University / Mühendislik Fakültesi / Endüstri ve Sistem Mühendisliği
2008 - 2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2005 - 2008

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
NAZLICAN GÖZAÇAN A sustainability comparison of traditional supply chains and physical internet using simulation Yaşar Üniversitesi 2020
MEHMET SERDAR ERDOĞAN Sustainable, reliable and multimodal supply chain design Yaşar Üniversitesi 2018
UĞUR ORHAN KARAKÖPRÜ Making logistics decisions in sports clubs Yaşar Üniversitesi 2017
PINAR DEMİR Tarımsal tedarik zincirlerinde risk analizi Yaşar Üniversitesi 2017
SELİN TURGUTALP Finding best intermodal transportation route using fuzzy TOPSİS Yaşar Üniversitesi 2017
DİLAY BAĞAÇ Reducing inventory and lead times in supply chain through value stream mapping Yaşar Üniversitesi 2017
DUYGU DEMİRELÖZ Çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanarak lojistik sektöründeki ideal satış personeli profiline ulaşmak: Uluslararası bir firma örneği Yaşar Üniversitesi 2017
ELİF YETİM Tedarik sürecinde Monte Carlo simülasyonu kullanılarak riskin azaltılması Yaşar Üniversitesi 2016
Doktora Tezleri
MURAT ÖZEMRE A big data analytics based methodology for strategic market analysis Yaşar Üniversitesi 2019

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Özemre Murat,KABADURMUŞ ÖZGÜR A Big Data Analytics Based Methodology for Strategic Decision Making Journal of Enterprise Information Management, 33(6), 1467-1490. (SSCI) 2020
KABADURMUŞ ÖZGÜR,ERDOĞAN MEHMET SERDAR Sustainable, multimodal and reliable supply chain design Annals of Operations Research, 292(), 47-70. (SCI-Expanded) 2020
KABADURMUŞ ÖZGÜR,DURMUŞOĞLU MEHMET BÜLENT Design of pull production control systems using axiomatic design principles Journal of Manufacturing Technology Management, 31(3), 620-6474. (SCI-Expanded) 2020
Baysan Serdar,KABADURMUŞ ÖZGÜR,ÇEVİKCAN EMRE,SATOĞLU ŞULE ITIR,DURMUŞOĞLU MEHMET BÜLENT A Simulation-Based Methodology for the Analysis of the Effect of Lean Tools on Energy Efficiency: An Application in Power Distribution Industry JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 211(), 895-908. (SCI-Expanded) 2019
KABADURMUŞ ÖZGÜR,SMITH ALICE E Evaluating Reliability/Survivability of Capacitated Wireless Networks IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY, 67(1), 26-40. (SCI-Expanded) 2018
KABADURMUŞ ÖZGÜR,Alice E Smith Multi commodity k-splittable survivable network design problems with relays Telecommunication Systems, 61(1), 123-133. (SCI-Expanded) 2016
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KABADURMUŞ ÖZGÜR,ERDOĞAN MEHMET SERDAR,Özkan Yiğitcan,Köseoğlu Mertcan A Multi-Objective Solution of Green Vehicle Routing Problem Logistics and Sustainable Transport, 10(1), 31-44. EBSCO Databases, ProQuest (relevant databases), Cabell’s Whitelist, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EconBiz, Google Scholar 2019
KABADURMUŞ ÖZGÜR,ÜSTÜNDAĞ ALP,Serdar Kılınç Evaluation of operational factors affecting the RFID performance in cargo sorting operations International Journal of RF Technologies: Research and Applications, 3(2), 119-135. Scopus, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCO Databases, Cabell’s Guide or Directory, Compendex, Google Scholar 2012
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Doğan Ayşenur,Bilici İrem,Demiral Osman Kaan,ERDOĞAN MEHMET SERDAR,KABADURMUŞ ÖZGÜR Building a Decision Support System for Vehicle Routing Problem: A Real-Life Case Study from Turkey International Symposium for Production Research 2019 (ISPR2019) 2019
ERDOĞAN MEHMET SERDAR,KABADURMUŞ ÖZGÜR The Impacts of Foldable Containers, Street-Turn and Depot-Direct Strategies on Empty Container Repositioning Cost International Symposium for Production Research 2019 (ISPR2019) 2019
KABADURMUŞ ÖZGÜR,KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Innovation Comparison of Developing Countries: A Multi-Criteria Decision Making Approach 18th International Business Congress 2019
GÖZAÇAN NAZLICAN,KABADURMUŞ ÖZGÜR Comparing Traditional Supply Chain and Physical Internet Supply Chain using Simulation in terms of Sustainability 18th International Business Congress 2019
KABADURMUŞ ÖZGÜR,TAŞGETİREN MEHMET FATİH,ÖZTOP HANDE,ERDOĞAN MEHMET SERDAR A Binary Genetic Algorithm for Solving Bi-Objective Multidimensional Knapsack Problem 7th International Conference on Metaheuristics and Nature Inspired Computing META’18 2018
Karaköprü Uğur Orhan,KABADURMUŞ ÖZGÜR Evaluation of Stadium Locations by using AHP-TOPSIS Method: Audience Perspective 1. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance 2018
Karaköprü Uğur Orhan,KABADURMUŞ ÖZGÜR Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemiyle Spor Okulu Branşlarının Verimlilik Hesaplaması 1. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance 2018
KABADURMUŞ ÖZGÜR,Erdoğan Mehmet Serdar,TAŞGETİREN MEHMET FATİH Design of multi-product multi-period two-echelon supply chain network to minimize bullwhip effect through differential evolution IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2017
KABADURMUŞ ÖZGÜR Assessing and Reducing Vulnerability of Supply Chain Networks XII. International Logistics and Supply Chain Congress 2014
KABADURMUŞ ÖZGÜR,Smith Alice E Resilience: A New Metric to Evaluate Network Reliability/Survivability INFORMS Annual Meeting 2012
KABADURMUŞ ÖZGÜR,Smith Alice E Multi Commodity k-splittable Survivable Network Design Problems with Relays INFORMS Annual Meeting 2011
KABADURMUŞ ÖZGÜR,Onkar Pathak,Smith Jeffrey S,Alice E Smith,YAPICIOĞLU HALUK A Simulation Methodology for Online Process Control of Hot Mix Asphalt HMA Production 2010 Winter Simulation Conference 2010
KABADURMUŞ ÖZGÜR,Pathak Onkar,Smith Jeffrey S,Smith Alice E,YAPICIOĞLU HALUK Simulation Methodology for Online Process Control of Hot Mix Asphalt HMA Production INFORMS Southern Regional Conference 2010
KABADURMUŞ ÖZGÜR A Comparative Study of POLCA and Generic CONWIP Production Control Systems in Erratic Demand Conditions IIE Annual Conference and Expo 2009 2009
KABADURMUŞ ÖZGÜR,Baysan Serdar,DURMUŞOĞLU MEHMET BÜLENT A Methodology for Loading and Sequencing of Multi Product and Multi Cell CONWIP Systems 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 2007
Baysan Serdar,KABADURMUŞ ÖZGÜR,DURMUŞOĞLU MEHMET BÜLENT Economic Analysis of POLCA System Design via Simulation: A Multi Cell Manufacturing Case Study 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering 2007
ÇEVİKCAN EMRE,KABADURMUŞ ÖZGÜR,Orçun Onur An Integrated Optimization AHP Approach to Design Logistics Network 11th IFAC International Symposium on Computational Economics Financial and Industrial Systems 2007
KABADURMUŞ ÖZGÜR,Kılınç Mehmet Serdar,Behret Hülya Performance Evaluation of Operational Parameters on RFID Controlled Conveyor System 1st Annual RFID Eurasia Conference 2007
ÜSTÜNDAĞ ALP,Kılınç Mehmet Serdar,KABADURMUŞ ÖZGÜR Evaluation of Operational Parameters Affecting Bulk Reading Performance of UHF RFID System 1st Annual RFID Eurasia Conference 2007
KABADURMUŞ ÖZGÜR,DURMUŞOĞLU MEHMET BÜLENT Design of Pull Kanban Production Control Systems using Axiomatic Design Principles Group Technology Cellular Manufacturing Conference 2006
Darendeli Ayhan, Alparslan Aylin, ERDOĞAN MEHMET SERDAR, KABADURMUŞ ÖZGÜR Container Demand Forecasting Using Machine Learning Methods: A Real Case Study from Turkey International Symposium for Production Research 2020 (ISPR2020) 2020
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
KABADURMUŞ ÖZGÜR, TAŞGETİREN MEHMET FATİH, ÖZTOP HANDE, ERDOĞAN MEHMET SERDAR Heuristics for Optimization and Learning Kitap Bölümü:Solving 0-1 Bi-Objective Multi-dimensional Knapsack Problems Using Binary Genetic Algorithm Sayfa (51-67) Kitap Bölümü Springer 2021
Özemre Murat,KABADURMUŞ ÖZGÜR Managing Operations Throughout Global Supply Chains Kitap Bölümü:Using Big Data Analytics to Forecast Trade Volumes in Global Supply Chain Management Sayfa (70-99) Kitap Bölümü IGI Global 2019
ÜSTÜNDAĞ ALP,KABADURMUŞ ÖZGÜR,Serdar Kılınç The Value of RFID Kitap Bölümü:Economic Evaluation of RFID Investments in Cargo Operations Sayfa (97-110) Kitap Bölümü Springer 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Karaköprü Uğur Orhan,KABADURMUŞ ÖZGÜR Evaluation of Stadium Locations Using AHP and TOPSIS Methods Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 1-16. TR DİZİN 2020
KABADURMUŞ ÖZGÜR,Karaköprü Uğur Orhan,DÖRDÜNCÜ HAZAR Aliağa ve İzmir Limanlarının Lojistik Potansiyeli ve Bölgenin Konteyner Taşımaları Açısından Geleceği KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 11(21), 159-181. TR DİZİN 2020
KABADURMUŞ ÖZGÜR,Demirelöz Duygu Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği Manas Journal of Social Studies, 9(3), 1788-1802. TR DİZİN 2020
Gözaçan Nazlıcan,KABADURMUŞ ÖZGÜR A Sustainability Comparison of Traditional Supply Chains and Physical Internet Supply Chains Using Simulation Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15(4), 385-392. TR DİZİN 2019
Karaköprü Uğur Orhan,KABADURMUŞ ÖZGÜR Using Multi-Criteria Decision Making Methods to Make Logistics Decisions in Sports Clubs Alphanumeric Journal, 7(1), 129-142. TR DİZİN 2019
KABADURMUŞ ÖZGÜR,KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Innovation In Eastern Europe and Central Asia: A Multi-Criteria Decision-Making Approach Business and Management Studies: An International Journal, 7(3), 98-121. TR DİZİN 2019
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR,KABADURMUŞ ÖZGÜR Tedarik Zinciri Yeniliğinin Belirleyicileri Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, 7(1), 75-102. TR DİZİN 2018
KABADURMUŞ ÖZGÜR,DURMUŞOĞLU MEHMET BÜLENT Aksiyomlarla Tasarım İlkelerini Kullanarak Çekme Kanban Üretim Sistemlerinin Tasarımı Endüstri Mühendisliği, 18(2), 2-28. TR DİZİN 2007
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Karaköprü Uğur Orhan,KABADURMUŞ ÖZGÜR Yeşil ve Yalın Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi (Sözlü Sunum) Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi 2016
KABADURMUŞ ÖZGÜR,DURMUŞOĞLU MEHMET BÜLENT Aksiyomlarla Tasarım İlkelerini Kullanarak Çekme/Kanban Üretim Kontrol Sistemlerinin Tasarımı (Sözlü Sunum) V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2005
Üniversite Dışı Deneyim
Yurtiçi Lojistik Operasyon Geliştirme Uzmanı 2005 2005
Mars Lojistik İş Geliştirme Uzman Yardımcısı 2004 2004
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Clemson Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) Saat Ücretli Öğretim Elemanı (IE 8530 Foundations of Quality Dersi) 2020 0

Projeler

Yeşil ve Yalın Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Güvenilir ve Dayanıklı Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı

Diğer (Ulusal)

Academy of Aerospace Quality Project, Direktörler: Prof. Dr. Alice E. Smith ve Prof. Dr. Jeffrey S. Smith (Auburn Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)

Diğer (Uluslararası)

Development of a Hot Mix Plant Production Process Control System, Direktörler: Prof. Dr. Jeffrey S. Smith ve Dr. Michael Heitzman

Diğer (Uluslararası)

İdari Görevler

Lojistik Alan Editörü, Yaşar Üniversitesi Dergisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Ödüller

Yaşar Üniversitesi Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Endüstri Mühendisliği En İyi Doktora Öğrencisi Ödülü

Auburn University, Industrial and Systems Engineering / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2012

Geleceğin Öğretim Üyelerini Hazırlama Programı Sertifikası

Auburn University Biggio Center for Enhancement of Teaching and Learning / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2012

İkincilik Ödülü, Yalın Üretim Öğrenci Makale Yarışması (IIE Annual Conference 2009)

Institute of Industrial Engineers (IIE) / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2009

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

LOGI 2213 Operations Research in Logistics-I (1) (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

LOGI 2213 Operations Research in Logistics-I (2) (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

LOGI 4405 Senior Design Project-I (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

LOGI 5562 Simulation in Logistics (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3381 Lean Supply Chain Management (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

LOGI 2214 Operations Research in Logistics-II (1) (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

LOGI 2214 Operations Research in Logistics-II (2) (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

LOGI 4406 Senior Design Project-II (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR