Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Feride Deniz Zaptcıoğlu Çelikde

Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Kısa Özgeçmiş

Bilkent Üniversitesi İİBF Fakültesi’nde İktisat alanında Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde MBA Yüksek Lisans derecesini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İngilizce İşletme Doktora eğitimini tamamlamış ve doktor ünvanını almıştır. 4 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 3.5 yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi’nde Meslek Yüksekokulu’nda Yrd.Doc.Dr. olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Uzmanlık alanı yönetim ve organizasyondur. Çalıştığı alanlar örgütsel davranış, etik, çatışma yönetimi ve kültürdür.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8630  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME YÖNETİMİ (DR) (İNGİLİZCE) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME YÖNETİMİ (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: The impact of culture on ethical conflict management (2014)
Tez Danışmanı: YASEMİN ARBAK
2009 - 2014

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (İNGİLİZCE)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2003 - 2005

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
1999 - 2003

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
2018 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU /
2017 - 2018

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU /
2013 - 2017

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2010 - 2013

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,GÜNAY GONCA,KATRİNLİ ALEV,PENBEK ŞEBNEM Defining sustainable universities following public opinion formation process International Journal of Sustainability in Higher Education, 18(3), 294-306. (SSCI) 2017
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ, TÜKEL İREM BEGÜM Incorporating Ethics into Strategic Management with Regards to Generation Y’s View of Ethics Journal of Business and Financial Affairs, 5(2), 0-0. Index Copernicus 2016
KURTULMUŞ BEKİR EMRE,KATRİNLİ ALEV,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ EXPLORATION AND EXPLOITATION ACTIVITIES AND ORGANISATIONAL COMMITMENT: THE MEDIATING ROLE OF ORGANISATIONAL CULTURE European Journal of Business Research, 16(2), 69-78. Ulrich's International Periodicals Directory 2016
GÜNERERGİN MERT,GÜNAY GONCA,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,SAĞNAK MUHİTTİN Turkish Airlines Fast Growing Star of Skies Asian Case Research Journal, 18(01), 35-59. SCOPUS,ESCI 2014
Burcu Guneri Cangarli, Deniz Zaptcioglu Can Konak Branch Sustain its High Performance in the Long Term Interdisciplinary Journal of Research in Business, 3(2), 18-24. Endekste taranmıyor 2013
ATABAY REMZİYE GÜLEM, PENBEK ŞEBNEM, ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ, UÇEL ELA BURCU Clash of Generations at Workplace What does Business Ethics Mean to Different Generations in Turkey Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(9), 532-538. EBSCO, Ulrich's, ProQuest 2013
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,ADA NESRİN,GÜNAY GONCA,KATRİNLİ ALEV ETHICAL LEADERSHIP AND THE NORMATIVE COMMITMENT OF FOLLOWERS IN A HEALTHCARE SETTING International Journal of Strategic Management, 13(3), 147-152. Ulrich's, Econ Lit, Copernicus, NSD, ResearchBib 2013
KATRİNLİ ALEV,PENBEK ŞEBNEM,Günerergin Mert,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Toward An Alienated Workforce The Impact Of Technology And Organizational Structure On The Development Of An Alienated Workforce Review of Business Research, 11(2), 178-0. Ulrich's, Econ Lit, Copernicus, NSD, ResearchBib 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
HIZARCI PAYNE AYÇA,KATRİNLİ ALEV,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ The Effect of Cultural Values on Emotional Intelligence: A Path Analysis including Conflcit Resolution Strategies 17. Uluslararası Katılılmlı İşletmecilik Kongresi 2018
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM MOBBING AND BUSINESS ETHICS: A RESEARCH ON ACADEMICS AND BUSINESS PEOPLE 3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences 2017
KURTULMUŞ BEKİR EMRE,KATRİNLİ ALEV,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Exploration and exploitation activities and organisational commitment The mediating role of organisational culture International Academy of Business and Economics, (IABE) 2016
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,KATRİNLİ ALEV,SAMUR TERAMAN SERAY BEGÜM The Impact of Machiavellianism on the Relationship Between Culture and Entrepreneurial Tendency Academy of Management Meeting (AOM, 2015), August 2015, Vancouver, Canada 2015
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM Incorporating Ethics into Strategic Management with regards to Generation Y s view of Ethics 11th International Strategic Management Conference, July 2015, Vienna, Austria 2015
TÜKEL İREM BEGÜM,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ THE STUDY OF CONSUMER PERCEPTION ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2nd International Conference on Business Strategy and Social Sciences 2015
KATRİNLİ ALEV, GÜNAY GONCA, ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ Ethical Leadership and the Machiavellian Orientation of Followers International Network of Business and Management Journals Conference, Lisbon 2014
ATABAY REMZİYE GÜLEM, PENBEK ŞEBNEM, ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ, UÇEL ELA BURCU Clash of Generations at workplace what does business ethics mean to different generations in Turkey 3rdInternational Conference on Human and Social Sciences, Rome Italy 2013
GÜNERERGİN MERT, PENBEK ŞEBNEM, ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ Exploring the Problems and Advantages of Turkish SME s for Sustainability 8th International Strategic Management Conference, Barcelona 2012
ATABAY REMZİYE GÜLEM, PENBEK ŞEBNEM, ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ, UÇEL ELA BURCU Intergenerational conflict What do power self accountability and work ethics mean to different generations in Turkey EAWOP Small Group Meeting, Italy / Age Cohorts In TheWorkplace: Understanding And Building Strength Through Differences 2011
PENBEK ŞEBNEM,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,GÜNERERGİN MERT The Need Of Effective Strategic Management During A Planned Change An Example Of Bologna Change Proces From A Turkish University 7th International Strategic ManagementConference, Paris 2011
PENBEK ŞEBNEM, UÇEL ELA BURCU, GÜNERERGİN MERT, ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ An Explotarary Research About Sustainibility of Turkish SMEs International EntreprenuershipCongress 2011
GÜNERİ ÇANGARLI BURCU, ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ Can Konak Branch Sustain its High Performance in the Long Term Western Casewriters Association, British Colombia, Canada 2011
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ Examining Applied Multicultural Industrial and Organizational Psychology Kitap Bölümü:Culture and its Impact on Organizations Sayfa (99-18) Kitap Bölümü IGI Global 2023
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ The Palgrave Handbook of Servant Leadership Kitap Bölümü:Servant Leadership and Its Relation to Ethics and Morality Sayfa (1-23) Kitap Bölümü Palgrave Macmillan Cham 2022
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,KATRİNLİ ALEV The Palgrave Handbook of Workplace Well-being Kitap Bölümü:Efficient Diversity Management for Workplace Well-being Sayfa (-) Kitap Bölümü Springer 2020
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Higher Education and the Evolution of Management, Applied Sciences, and Engineering Curricula” Kitap Bölümü:Ethics in Research and Teaching: Ethics for Academics Sayfa (59-87) Kitap Bölümü IGI GLOBAL 2019
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,KATRİNLİ ALEV Handbook of Research on Entrepreneurial Success and its Impact on Regional Development Kitap Bölümü:The Impact of Entrepreneurial Sustainable Universities In Regional Development Sayfa (294-314) Kitap Bölümü IGI Global 2015
TÜKEL İREM BEGÜM,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Handbook of Research on Developing Sustainable Value In Economics Finance And Marketing Kitap Bölümü:Integrating Ethics into Management- Why It is Important Sayfa (259-277) Kitap Bölümü IGI Global 2014
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ, GÜNAY GONCA, KATRİNLİ ALEV THE MODERATING ROLE OF MACHIAVELLIAN ORIENTATION IN THE REACTIONS TO ETHICAL LEADERSHIP Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 211-238. Asos, EuroPub, Copernicus 2022
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ, KATRİNLİ ALEV, SAMUR TERAMAN SERAY BEGÜM The impact of Machiavellinism on the relationship between culture and entrepreneurial tendency / MAKYAVELİZMİN KÜLTÜR VE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE OLAN ETKİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 21(2), 235-254. TR DİZİN 2020
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM Örgütsel Değişimin Gerçekleşmesinde Örgütsel İletişimin Önemi İzmir İktisat Dergisi (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 34(3), 431-441. TR DİZİN 2019
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ, ARBAK YASEMİN ETHICAL CONFLICTS EXPERIENCED IN AUDITING SECTOR: A FOCUS GROUP STUDY (Denetim Sektöründe Yaşanan Etik Çatışmalar: Odak Grup Çalışması) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18(2), 247-263. TR DİZİN 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,HIZARCI PAYNE AYÇA,KATRİNLİ ALEV Duygusal Zekanın Çatışma Çözümü Stratejilerine Etkisi: Bir Expat Yaklaşımı (Sözlü Sunum) 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2018
KATRİNLİ ALEV,GÜNAY GONCA,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Etik Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu ile İlişkisinde Makyavelizm Yöneliminin Düzenleyici Rolü (Sözlü Sunum) 21. UlusalYönetim ve Organizasyon Kongresi 2013
ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ, GÜNERERGİN MERT, PENBEK ŞEBNEM Akademisyenlerin Çalışma Hayatında Yaşadığı Örgütsel Sinizm Üzerine Kalitatif Bir Çalışma (Sözlü Sunum) 10.Ulusalİşletmecilik Kongresi 2011
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ, KÜTAHNECİOĞLU NİHAN, Türetken Özenses Eda Örgütsel Bağlılık ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk arasındaki ilişkinin analizi İstanbul Aydın Üniversitesi Business Review, 1(1), 72-75. 2013
ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR FERİDE DENİZ Kurumsal Yönetim İstanbul Aydın Üniversitesi Business Revşew, 1(4), 72-77. 2013
Üniversite Dışı Deneyim
Baran Ambalaj İhracat Satış Destek Sorumlusu 2007 2008
Yaşar Birleşik Pazarlama Finans Sorumlusu 2006 2007
HSBC Bireysel Pazarlama Yönetmen Yardımcısı 2005 2006

İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 - 2023

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2019

Ödüller

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2022

Yayın teşvik

/ TÜRKİYE
2022

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2021

Yayın teşvik ödülü

/ TÜRKİYE
2021

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2020

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Yayın teşvik ödülü

/ TÜRKİYE
2020

Yayın teşvik ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

5. yıl

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Yayın teşvik ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2017

Yayın teşvik ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Yayın teşvik ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

İşletme (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

İşletmeye Giriş (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

İşletme (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

İşletmeye Giriş (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Yönetim ve Örgütsel Davranış (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

İnsan Kaynakları Yönetimi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri II (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

İşletme (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Yönetim ve Örgütsel Davranış (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Stratejik Yönetim (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

İnsan Kaynakları Yönetimi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

İşletme (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Yönetim ve Örgütsel Davranış (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İşletme (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

İnsan Kaynakları Yönetimi (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR