Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Feride Deniz Zaptcıoğlu

Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Kısa Özgeçmiş

Bilkent Üniversitesi İİBF Fakültesi’nde İktisat alanında Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde MBA Yüksek Lisans derecesini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İngilizce İşletme Doktora eğitimini tamamlamış ve doktor ünvanını almıştır. 4 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 3.5 yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi’nde Meslek Yüksekokulu’nda Yrd.Doc.Dr. olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Uzmanlık alanı yönetim ve organizasyondur. Çalıştığı alanlar örgütsel davranış, etik, çatışma yönetimi ve kültürdür.

  • Eposta deniz.celikdemir@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8630  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (DR)/
Tez Adı: The impact of culture on ethical conflict management (2014)
Tez Danışmanı: YASEMİN ARBAK
2009 - 2014

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
2003 - 2005

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
1999 - 2003

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2017 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2013 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
2010 - 2013

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,GÜNAY GONCA,KATRİNLİ ALEV,PENBEK ŞEBNEM Defining sustainable universities following public opinion formation process International Journal of Sustainability in Higher Education, 18(3), 294-306. (SSCI) 2017
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KURTULMUŞ BEKİR EMRE,KATRİNLİ ALEV,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ EXPLORATION AND EXPLOITATION ACTIVITIES AND ORGANISATIONAL COMMITMENT: THE MEDIATING ROLE OF ORGANISATIONAL CULTURE European Journal of Business Research, 16(2), 69-78. Ulrich's International Periodicals Directory, Research Bible, NSD 2016
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM Incorporating Ethics into Strategic Management with Regards to Generation Y’s View of Ethics Journal of Business & Financial Affairs, 5(2), 0-0. EBSCO 2016
GÜNERERGİN MERT,GÜNAY GONCA,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,SAĞNAK MUHİTTİN Turkish Airlines Fast Growing Star of Skies Asian Case Research Journal, 18(01), 35-59. SCOPUS 2014
Burcu Guneri Cangarli, Deniz Zaptcioglu Can Konak Branch Sustain its High Performance in the Long Term Interdisciplinary Journal of Research in Business, 3(2), 18-24. Endekste taranmıyor 2013
Gulem Atabay, Sebnem Penbek, Deniz Zaptcioglu, Ela Burcu Ucel Clash of Generations at Workplace What does Business Ethics Mean to Different Generations in Turkey Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(9), 532-538. Endekste taranmıyor 2013
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,ADA NESRİN,GÜNAY GONCA,KATRİNLİ ALEV ETHICAL LEADERSHIP AND THE NORMATIVE COMMITMENT OF FOLLOWERS IN A HEALTHCARE SETTING International Journal of Strategic Management, 13(3), 147-152. EBSCO 2013
KATRİNLİ ALEV,PENBEK ŞEBNEM,Günerergin Mert,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Toward An Alienated Workforce The Impact Of Technology And Organizational Structure On The Development Of An Alienated Workforce Review of Business Research, 11(2), 178-0. EBSCO 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
HIZARCI PAYNE AYÇA,KATRİNLİ ALEV,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ The Effect of Cultural Values on Emotional Intelligence: A Path Analysis including Conflcit Resolution Strategies 17. Uluslararası Katılılmlı İşletmecilik Kongresi 2018
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM MOBBING AND BUSINESS ETHICS: A RESEARCH ON ACADEMICS AND BUSINESS PEOPLE International Congress on Political, Economic and Management Sciences 2017
KURTULMUŞ BEKİR EMRE,KATRİNLİ ALEV,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Exploration and exploitation activities and organisational commitment The mediating role of organisational culture International Academy of Business and Economics, (IABE) 2016
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,KATRİNLİ ALEV,SAMUR TERAMAN SERAY BEGÜM The Impact of Machiavellianism on the Relationship Between Culture and Entrepreneurial Tendency Academy of Management Meeting (AOM, 2015), August 2015, Vancouver, Canada 2015
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM Incorporating Ethics into Strategic Management with regards to Generation Y s view of Ethics 11th International Strategic Management Conference, July 2015, Vienna, Austria 2015
TÜKEL İREM BEGÜM,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ THE STUDY OF CONSUMER PERCEPTION ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2nd International Conference on Business Strategy and Social Sciences 2015
Alev Katrinli, Gonca Gunay, Deniz Zaptcioglu Ethical Leadership and the Machiavellian Orientation of Followers International Network of Business and Management Journals Conference, Lisbon 2014
Gulem Atabay, Sebnem Penbek, Deniz Zaptcioglu, Ela Burcu Ucel Clash of Generations at workplace what does business ethics mean to different generations in Turkey 3rdInternational Conference on Human and Social Sciences, Rome Italy 2013
Mert Gunerergin, Sebnem Penbek, Deniz Zaptcioglu Exploring the Problems and Advantages of Turkish SME s for Sustainability 8th International Strategic Management Conference, Barcelona 2012
Gulem Atabay, Sebnem Penbek, Deniz Zaptcioglu, Ela Burcu Ucel Intergenerational conflict What do power self accountability and work ethics mean to different generations in Turkey EAWOP Small Group Meeting, Italy / Age Cohorts In TheWorkplace: Understanding And Building Strength Through Differences 2011
PENBEK ŞEBNEM,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,GÜNERERGİN MERT The Need Of Effective Strategic Management During A Planned Change An Example Of Bologna Change Proces From A Turkish University 7th International Strategic ManagementConference, Paris 2011
Sebnem Penbek, Mert Gunerergin, Ela Burcu Ucel, Deniz Zaptcioglu An Explotarary Research About Sustainibility of Turkish SMEs International EntreprenuershipCongress 2011
Burcu Guneri Cangarli, Deniz Zaptcioglu Can Konak Branch Sustain its High Performance in the Long Term Western Casewriters Association, British Colombia, Canada 2011
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Higher Education and the Evolution of Management, Applied Sciences, and Engineering Curricula” ( 59 - 87 ) IGI GLOBAL 2019
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,KATRİNLİ ALEV Handbook of Research on Entrepreneurial Success and its Impact on Regional Development ( 294 - 314 ) IGI Global 2015
TÜKEL İREM BEGÜM,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Handbook of Research on Developing Sustainable Value In Economics Finance And Marketing ( 259 - 277 ) IGI Global 2014
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,ARBAK YASEMİN Denetim Sektöründe Yaşanan Etik Çatışmalar: Odak Grup ÇalışmasıETHICAL CONFLICTS EXPERIENCED IN AUDITING SECTOR: A FOCUS GROUP STUDY Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18(2), 247-263. TR DİZİN 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,HIZARCI PAYNE AYÇA,KATRİNLİ ALEV Duygusal Zekanın Çatışma Çözümü Stratejilerine Etkisi: Bir Expat Yaklaşımı (Sözlü Sunum) 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2018
KATRİNLİ ALEV,GÜNAY GONCA,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Etik Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu ile İlişkisinde Makyavelizm Yöneliminin Düzenleyici Rolü (Sözlü Sunum) 21. UlusalYönetim ve Organizasyon Kongresi 2013
Deniz Zaptcioglu, Mert Gunerergin, Sebnem Penbek Akademisyenlerin Çalışma Hayatında Yaşadığı Örgütsel Sinizm Üzerine Kalitatif Bir Çalışma () 10.Ulusalİşletmecilik Kongresi 2011

9. İdari Görevler

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

İşletme (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

İşletmeye Giriş (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Scientific Thinking and Research (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Yönetim ve Örgütsel Davranış (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

İŞLETME I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Business (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İşletme Yönetimine Giriş (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İşletme I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Nitel Araştırma ve Araştırma Etiği (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Örgütsel Davranış (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İşletme II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İşletme II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İşletme II (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

İşletme I (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Ingilizce I (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Ingilizce III (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İşletme II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İnsan Kaynakları Yönetimi (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

Mesleki Ingilizce II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Ingilizce IV (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR