Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Nazif Mandacı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2004'te Yardımcı Doçent Dr., 2008'den itibaren Doçent Dr. olarak devam etmiştir. 2010 yılında Doç. Dr. olarak Yaşar Üniversitesi'nde göreve başlamış ve burada 2013 yılında Profesörlüğe atanmıştır. Dokuz Eylül ve Yaşar Üniversiteleri’nde çeşitli idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8823  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Makedonya Cumhuriyeti`nde Arnavut-Makedonya etnik çatışması ve Ohri süreci (0)
Tez Danışmanı: İLHAN UZGEL
1998 - 2003

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: The Indepedence of the former Yugoslav Republic of Macedonia (fyrom) and the revival of the Macedonian question (1998)
Tez Danışmanı: HASAN ÜNAL
1996 - 1998

Lisans

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1988 - 1992

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2013 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2010 - 2013

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
BUSE HATİPOĞLU Western Balkan regionalization and the European Union Yaşar Üniversitesi 2018
DARIA MORAR Russian national security strategy: Changes in securitisation issues Yaşar Üniversitesi 2017
NAFIU MAHMOUD SAAD Turkish foreign policy toward Sub-Saharan Africa: Under the Justice and Development Party (AKP) government Yaşar Üniversitesi 2014
MELİTA RASTODER The Bosniak/Muslim identity in Sandjak: Prospects and challenges Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
MURAT GÜNEYLİOĞLU A post-Soviet state under Russian threat: Explaining Georgia's alignment preferences Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
DANİYA USMANOVA The Eastern and Western dimensions of the Russian foreign policy in the post-cold war period Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
KUTLU KARANİ Avrupa Birliği'nin Balkan ülkelerindeki idari ve mali reforma etki ve katkıları Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
AYŞE KÖSE Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki azınlıklar konusuna yaklaşımının Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
MUSTAFA ATALAY Avrupa İlişkileri ? NATO İlişkileri Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
ÇAĞRI SELVİ Güvenlik boyutu itibariyle Avrupa Birliği enerji politikası Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
EZGİ TOPÇU Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ve Yunanistan Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
İBRAHİM GALİP Post Dayton Political Structure and debate on constitution in Bosnia and Herzegovina Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
SEÇKİN BERBER Ortadoğu'nun demokratikleşmesi bağlamında Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
TANSEL ÜSTÜNLÜOĞLU Ortadoğu'nun demokratikleşmesi süreci ve Avrupa Birliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
ALPER YAMANDAĞ Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası kapsamında yakın doğu ülkeleri ile ilişkileri ve ekonomik etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
SONER EMAN Avrupa güvenlik ve savunma politikasının (AGSP) küresel terörizme yaklaşımı Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
Doktora Tezleri
ELONA RUSİ KARACALARLI The socio-political dynamics of transition to democracy in Albania Dokuz Eylül Üniversitesi 2014
BARIŞ GÜRSOY Genişletilmiş Karadeniz bölgesinde Avrupa Birliği'nin dış ve güvenlik politikasının oluşturulmasında güvenliksizleştirme süreci Dokuz Eylül Üniversitesi 2014
ELEM EYRİCE TEPECİKLİOĞLU Federalism and conflict management: The cases of Nigeria and South Africa Dokuz Eylül Üniversitesi 2013
MEHMET GÖKAY ÖZERİM Avrupa'da radikal sağ partiler ve göç karşıtlığı: Güvenlik temaları ekseninde göç karşıtı söylemin inşası Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
ALTUĞ GÜNAL Sırbistan'ın Avrupa'ya dönüşü: Nedenler, engeller, beklentiler ve AB faktörü Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
MURAT NECİP ARMAN Avrupa birliğinin batı balkanlar genişlemesi: bir dış politika aracı olarak kimlik dönüşümü Dokuz Eylül Üniversitesi 2007

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
EVRİM MANDACI PINAR, AZIMLI ASIL, MANDACI NAZİF Time-Varying Impact of Geopolitical Risks on Connectedness Among Natural Resources Commodities: Evidence From Q-VAR Approach Resources Policy, 85(1), 0-0. (SSCI) 2023
MANDACI NAZİF Tarihsel Devamlılık Bağlamında Romanya veBulgaristan’da Toprak Yağması Süreçleri Uluslararası İlişkiler, 15(57), 79-97. (SSCI) 2018
MANDACI NAZİF,TUTAN MEHMET UFUK Global Land Grab and the Balkans: Continuity and Changes in a Unique Historical Context Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 20(3), 230-250. (SSCI) 2017
MANDACI NAZİF Western Balkans and the Gulf: Interregionalism in the Making Mediterranean Politics, 22(1), 1-24. (SSCI) 2017
Nazif Mandacı, M Gökay Özerim Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü Avrupa da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi Uluslararası İlişkiler, 10(39), 105-130. (SSCI) 2014
Nazif Mandacı, Aylin Güney The meta geography of the Middle East and North Africa in Turkey s New Geopolitical Imagination Security Dialogue, 44(5), 431-447. (SSCI) 2014
MANDACI NAZİF Avrupa daki Radikal Sağ ve Balkanlı Kuzenleri Çanlar Türkiye İçin Çalıyor Uluslararası İlişkiler Dergisi Uluslararası İlişkiler, 9(33), 41-71. (SSCI) 2013
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
MANDACI NAZİF Stuck in Power Sharing? Sovremena Makedonska Odbrana (Contemporary Macedonian Defense), 16(31), 93-106. Endekste taranmıyor 2016
MANDACI NAZİF Turks of Macedonia The Travails of the Smaller Minority International Journal of Muslim Minority Affairs, 27(1), 5-23. Sociological Abstracts 2008
MANDACI NAZİF Turks of Kosovo and Protection of Minority at the Local Level Perceptions, 9(2), 59-74. PAIS 2003
MANDACI NAZİF Is Montenegro the Next Perceptions, 6(4), 79-96. PAIS 2002
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
MANDACI NAZİF The Oxford Handbook of Economic Imperialism Kitap Bölümü:Land Grabbing in Southeastern Europe in Historical Context Sayfa (615-634) Kitap Bölümü Oxford University Press 2022
MANDACI NAZİF Critical Readings of the Turkish Foreign Policy Kitap Bölümü:The Momentary Glory of the Banal Ottomanism Sayfa (149-172) Kitap Bölümü Palgrave MacMillan 2022
MANDACI NAZİF, ARMAN MURAT NECİP, ÜSTE AHMET NAZMİ Kosovo: Past, Present and Future Kitap Bölümü:Kosovo’s Turks: A Community in a Multi-ethnic State in the Making Sayfa (23-38) Kitap Bölümü Nova Science Publishers 2019
MANDACI NAZİF Kosovo: Past, Present and Future Kitap Bölümü:Kosovo and the Gulf: Securitizing Soft Power Sayfa (163-180) Kitap Bölümü Nova Science Publishers 2019
MANDACI NAZİF, Rusi Karacalarlı Elona Laboratory Western Balkans Volume II: Regime Cha(lle)nge Kitap Bölümü:Albania’s Path Toward Democracy: Deviations from and Congruences with the Established Theoretical Model Under the Light of Eastern European Experiences Sayfa (89-132) Kitap Bölümü Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften 2016
MANDACI NAZİF Laboratory Western Balkans Volume I: Conflict, Peacekeeping, Tranformation and Democratization Kitap Bölümü:Stable Peace and Reconciliation in the Western Balkans Sayfa (61-72) Kitap Bölümü Optimus Verlag 2014
MANDACI NAZİF Democratic Consolidation in Turkey State Political Parties Civil Military Relations Socio Economic Development EU Rise of Political Islam and Separatist Kurdish Nationalism Kitap Bölümü:Turkey's Unfinished Transition Sayfa (63-115) Kitap Bölümü Universal Publishers 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
MANDACI NAZİF Banal Milliyetçilik ya da Banal Osmanlıcılık Bilim ve İnovatif Teknolojiler Dergisi, (), 52-67. TR DİZİN 2020
MANDACI NAZİF, EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Whither Nigerian Federalism? Federal Arrangements as Conflict Management Devices Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 399-418. TR DİZİN 2018
MANDACI NAZİF Reconciliation Under the Shadow of Diaspora Politics: Some Lessons from the Turkish-Armenian Reconciliation Commission (TARC) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 235-257. EBSCO 2014
MANDACI NAZİF Ulus Kurma Süreçleri ve Nüfus Mübadeleleri Dün Bugün Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(3), 85-104. ULAKBIM, EBSCO 2014
MANDACI NAZİF Egemen Devletler Arasında İstikrarlı Barış ve Uzlaşma Süreci Ege Akademik Bakış, 12(3), 415-433. EBSCO, ULAKBIM 2014
MANDACI NAZİF Relieving Bosnia from the Orbit of Dysfunctional Consociationalism Reasoning Under the Light of Local Committees Experience in Kosovo and Ethnocomitology Journal of Yasar University, 30(8), 5143-5158. ULAKBIM 2013
MANDACI NAZİF The Rump Yugoslavia Conundrum of the West The Chance of Consociational Democracy in the Post Conflict Societies Turkish Yearbook of International Relations, 34(), 61-81. PAIS, EBSCO 2004
MANDACI NAZİF Macedonia Shadow of Patronage over Inter Ethnic Relations DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 85-93. EBSCO, ULAKBIM 2003
MANDACI NAZİF The European Common Foreign Security Policy and the Advantages It Provides for Greece in Her Problems with Turkey DEU İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 111-134. ULAKBIM 2000
MANDACI NAZİF Macedonia A New Epicenter of Balkan Turmoil Balkan Studies, 1(1), 12-43. Endekste taranmıyor 2000
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
MANDACI NAZİF Bulgaristan: İdari, Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Yapı Kitap Bölümü:Bulgaristan: Siyasal Hayat ve Kurumlar Kitap Bölümü Türk İdari Araştırmalar Vakfi İktisadi İşletmesi 2020
MANDACI NAZİF Türk Dış Politikası Yıllığı Kitap Bölümü:Türkiye’nin Balkanlar Politikası: Yeni Bir Rakip Kitap Bölümü Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Yayınları 2014
MANDACI NAZİF Çağdaş Balkan Siyaseti: Devletler, Halklar, Parçalanma ve Bütünleşme Kitap Bölümü:Makedonya Kitap Bölümü SEÇKİN 2014
Nazif Mandacı, Murat N Arman Çağdaş Balkan Siyaseti Kitap Bölümü:Güneydoğu Avrupa Değil Balkanlar Kitap Bölümü Gazi Yayınevi 2013
MANDACI NAZİF 2012 Türk Dış Politikası Yıllığı Kitap Bölümü:Türkiye’nin Balkan Politikası: Yükselen Yumuşak Güç Kitap Bölümü Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Yayınları 2013
MANDACI NAZİF Balkanlarda Siyaset Kitap Bölümü:Balkanlarda Popülist Radikal Sağ Partiler Kitap Bölümü Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını 2012
MANDACI NAZİF Çağdaş Balkan Politikası Kitap Bölümü:Makedonya: Balkanlarda Hareketli bir Çatışma Fayı Kitap Bölümü Gazi Kitabevi 2010
MANDACI NAZİF Prof Dr Fahir Armaoğlu na Armağan Kitap Bölümü Türk Tarih Kurumu 2008
MANDACI NAZİF Türk Dış Politikası 1919 2008 Kitap Bölümü Platin 2008
MANDACI NAZİF, Erdoğan Birsen Balkanlarda Azınlık Sorunu Yunanistan Arnavutluk Makedonya ve Bulgaristan daki Azınlıklara Bir Bakış Stratejik Araştırmalar ve Etüdler Milli Komitesi (SAEMK) 2001
Üniversite Dışı Deneyim
Columbia Universitesi (New York), Harriman Institute Araştırma Projesi (Yaşar Üniversitesi tarafından görevlendirildi) 2018 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı/ Üyesi 1994 2010

Projeler

Stratejik Araştırmalar ve Etüdler Milli Komitesi SAEMK Araştırma Projesi

DİĞER

Stratejik Araştırmalar ve Etüdler Milli Komitesi SAEMK Araştırma Projesi

DİĞER

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2010

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Dokuz Eylül Üniversitesi, Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇMER)

2007 - 2010

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR