Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Erhan Ada

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8923  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME BÖLÜMÜ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Hizmet Üreten Sistemlerde Kuyruk Teorisi ve Monte-Carlo Benzetişim Tekniğinin Önemi: Mersin Limanı Uygulaması (1983)
Tez Danışmanı: ATTİLA SEZGİN
1980 - 1983

Yüksek Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI/FİNANSMAN BİLİM DALI/
Tez Adı: Stok Kontrol Modelleri (1982)
Tez Danışmanı: ÖZDEMİR AKMUT
1979 - 1982

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1972 - 1977

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2019 -

PROFESÖR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2004 - 2016

PROFESÖR

EGE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
1998 - 2004

PROFESÖR

Yakin Dogu Üniversitesi / İİBF / İşletme
1997 - 1998

PROFESÖR

GAZİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
1996 - 1998

PROFESÖR

Dogu Akdeniz Üniversitesi / İİBF / İşletme
1996 - 1997

DOÇENT

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
1994 - 1995

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ASYA GİZEM SAYAR Internet of things application in an agricultural food supply chain to reduce food loss and waste Yaşar Üniversitesi 2022
İREM BALCIOĞLU The impact of agricultural cooperatives on circular economy and sustainability in the context of food supply chain models Yaşar Üniversitesi 2021
NESLİHAN AKINAY ANIL QFD implementation in cosmetic sector İzmir Ekonomi Üniversitesi 2007
ESİN KURTULUŞ Erp, system analysis, software selection and implementation İzmir Ekonomi Üniversitesi 2007
TUNCAY MARGILIÇ İşletmelerde dış kaynak kullanımı ve verimliliğe etkisi Maltepe Üniversitesi 2006
CEYDA ATAY The industry research of the marble sector as an emerging market: The Aegean region İzmir Ekonomi Üniversitesi 2006
ALTAN GÖKÇE Kamu sektörüne bilgi yönetimi ile gelen değişim ve kamu bankalarında bilgi yönetimi Ege Üniversitesi 2006
MURAT KOCAMAZ Günümüzde kişiye özel tüketim anlayışı ve uygun üretim modeli araştırması Ege Üniversitesi 2005
MEHMET BARIŞ HİTAY Bilgisayar destekli toplam kalite yönetim sisteminin firma piyasa değerine etkisi Ege Üniversitesi 2004
BURCU KÖSE Esnek imalat sistemleri ve Ege bölgesi tekrarlı üretim işletmelerinde uygulama olanakları Ege Üniversitesi 2003
NEDİM ÇENELİ Tam zamanında üretim sisteminin diğer üretim sistemleriyle karşılaştırılması ve Türk otomotiv sektöründe uygulanabilirliği Ege Üniversitesi 2003
BAŞAR LEBLEBİCİ Bir yapı malzemeleri işletmesinde doğrusal programlama yöntemi ile üretim planlaması uygulaması Gazi Üniversitesi 1997
MUHSİN GEREN Türk turizm sektöründe turizm geliştirme kooperatiflerinin yeri ve hizmet düzeyi Gazi Üniversitesi 1996
GÜNSENİN ÇAKIN Dayanıklı tüketim malları üretiminde montaj hattının dengelenmesi problemi (Bulaşık makinaları fabrikasında sezgisel yöntemle bir uygulama) Gazi Üniversitesi 1996
SERPİL KOÇAK Elektrik enerjisinde marjinal maliyetlere dayalı fiyatlandırma modelleri Gazi Üniversitesi 1994
M. FİKRET ÇELİK Hizmet üreten sistemler ve bekleme hattı (kuyruk) modelinin bankacılık sistemlerine uygulanması ve analizi Gazi Üniversitesi 1994
MUALLA ÇELİK Warren ve Shelton simultane eşitlik modelinin finansal planlamada önemi Gazi Üniversitesi 1990
MEHMET BAHÇECİ Hizmet üreten sistemlerde kapasite planlaması ve kuyruk modelleri: OYAK-Ordu pazarlarında bir uygulama Gazi Üniversitesi 1990
GÜLAY TATAR Büyük ölçekli projelerin CPM-PERT metodu ile çözümü ve optimum kaynak dağıtımı Gazi Üniversitesi 1989
HALUK SOYUER Birden fazla sayıdaki büyük ölçekli projenin yönetiminde kaynakların optimal dağıtımı ve bir uygulama Gazi Üniversitesi 1988
Doktora Tezleri
MUHİTTİN SAĞNAK Performance assessment of a factory layout design: Hybrid multi criteria decision making model with an application in the elevator and escalator company İzmir Ekonomi Üniversitesi 2016
EVRİM URSAVAŞ GÜLDOĞAN Optimization and simulation models for efficient port container terminal management İzmir Ekonomi Üniversitesi 2010
BURCU ARACIOĞLU Hizmet işletmelerinde kapasite planlama: Hastane uygulaması Ege Üniversitesi 2008
YİĞİT KAZANÇOĞLU Lojistik yönetimi sürecinde tedarikçi seçimi ve performans değerlendirilmesinin yöneylem araştırması teknikleri ile gerçekleştirilmesi: AHP (analitik hiyerarşik süreç) ve DEA (veri zarflama analizi) Ege Üniversitesi 2008
HALUK SOYVER Hücresel imalat sistemlerinde makina-parça grup analizi ve bir uygulama Gazi Üniversitesi 1995
SERDAR ULUKAN Turizmde satın alma kararı: Engel, Kollat ve Blackwell modelinin alan çalışması ile sınanması Gazi Üniversitesi 1995

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
TAYAKSİ CANSU, ADA ERHAN, KAZANÇOĞLU YİĞİT, SAĞNAK MUHİTTİN The financial impacts of information systems security breaches on publicly traded companies: reactions of different sectors Journal of Enterprise Information Management, 35(2), 650-668. (SSCI) 2022
ADA ERHAN, SAĞNAK MUHİTTİN, Mangle Sachin Kumar, KAZANÇOĞLU YİĞİT A circular business cluster model for sustainable operations management International Journal of Logistics Research and Applications, (), 0-0. (SSCI) 2021
ADA ERHAN, SAĞNAK MUHİTTİN, KAZANÇOĞLU YİĞİT, LUTHRA SUNIL, KUMAR ANIL A Framework for Evaluating Information Transparency in Supply Chains Journal of Global Information Management, 29(6), 0-0. (SSCI) 2021
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ADA ERHAN,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,ÖZBİLTEKİN MELİSA Analysis of the barriers to urban mining for resource melioration in emerging economies Resources Policy, 68(), 0-0. (SSCI) 2020
SAĞNAK MUHİTTİN,ADA ERHAN,KAZANÇOĞLU YİĞİT A new holistic conceptual framework for layout performance assessment Journal of Manufacturing Technology Management, 30(1), 233-260. (SCI-Expanded) 2019
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu, Muhittin Sağnak Improving Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises SMEs in Agriproduct Export Business Through ANP The Turkey Case Agribusiness: an International Journal, 29(4), 524-537. (SCI-Expanded) 2013
Yasemin Zengin, Erhan Ada Cost management through product design target costing approach International Journal of Production Research, 48(19), 29-39. (SCI-Expanded) 2010
Tunçdan Baltacıoğlu, Erhan Ada, Melike Demirbağ Kaplan, Öznur Yurt, Y Cem Kaplan A New Framework for Service Supply Chains The Service Industries Journal, 27(2), 105-124. (SSCI) 2007
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ADA ERHAN, SAĞNAK MUHİTTİN, AŞKIN UZEL RUHAN, BALCIOĞLU İREM Analysis of barriers to circularity for agricultural cooperatives in the digitalization era International Journal of Productivity and Performance Management, 71(3), 932-951. SCOPUS & ESCI 2022
SAĞNAK MUHİTTİN,ADA ERHAN,KAZANÇOĞLU YİĞİT,MISHRA ATUL Integration of Lean Approach with Energy Efficiency: Application in Kitchenware Manufacturing Company International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 5(6), 1128-1139. Scopus, ESCI 2020
TAYAKSİ CANSU,ADA ERHAN,KAZANÇOĞLU YİĞİT Bulut Üretim: İşlemler Yönetiminde Yeni Bir Bulut Bilişim Modeli Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review), 16(OZEL), 71-84. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2016
Yiğit Kazançoğlu, Erhan Ada The Location Problem of a Plant and a Warehouse by an Expanded Linear Programming Model Integrated With AHP Fabrika ve Depo Yeri Seçimi Probleminin Lineer Programlama ve AHP Entegrasyonu ile Çözülmesi Ege Academic Review, 9(1), 29-42. EBSCO 2009
ADA ERHAN, YURT OZNUR, DEMIRBAG KAPLAN MELİKE How SMEs Value Supply Chain Integration Annamalai Journal of Management, 2(1), 128-136. Endekste taranmıyor 2008
Erhan Ada, Keti Ventura, Yiğit Kazançoğlu, Burcu Aracıoğlu, İpek Savaşçı Kobi lerin Rekabet Gücü Ve E Ticarete Geçiş Süreci Bir Model Önerisi Ege Akademik Bakış, 8(1), 55-70. EBSCO 2008
Deniz Türsel Eliiyi, Sevil Bengü, Işık Özge Yumurtacı, Evrim Ursavaş Güldoğan, Erhan Ada Liman Yönetimi ve Rıhtım Atama Problemi Port Management and Berth Allocation Problem Ege Akademik Bakış, 8(1), 245-258. EBSCO 2008
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ADA ERHAN, KAZANÇOĞLU YİĞİT, SAĞNAK MUHİTTİN Integrated Fuzzy TOPSIS and Goal Programming Technique for Machine Selection Problem An Application Joint Symposium On CIE44 & IMSS14 2014
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu Perspectives on The EU Transport Guidelines Evaluation of Purchasing Consideration of Outsourcing Transport Route Services to Turkey A New Gate From The Old Silk Way Route XIth Annual International Conference Risk in Contemporary Economy 2010
Yiğit Kazançoğlu, Erhan Ada ERP Software Selection with MCDM Application of TODIM Method IMS 2010 The 7th International Symposium On Intelligent&Manufacturing Systems 2010
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu The problems of Turkish SME s in the EU Accession Negotiation Process Regional Conference on European Enlargement: Investment in human capital and innovation as basic elements for the promotion of employment, competitiveness and growth 2007
Tunçdan Baltacıoğlu, Erhan Ada, Melike Demirbağ Kaplan, Öznur Yurt Service Supply Chains A New Framework 4th International Logistics and Supply Chain Congress 2006
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu Quantitatively Measuring The Efficiency Of Automatic Inventory Replenishment Systems In Supply Chain Operations 3rd International Logistics & Supply Chain Congress 2005
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu, Gül Özkan Evaluating The Performance of Supply Chain Partners By Data Envelopment Analysis ICPR 18th International Conference on Production Research 2005
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu Continuous Performance Evaluation of Supply Chain Partners By An Expert System Through Data Envelopment Analysis 35th International Computers & Industrial Engineering Conference 2005
Erhan Ada, Meneviş Öğüt Social Economic and Technical Impacts of Network Formation in EGE EUROPEAN UNION ENLARGEMENT: Impact on Employment and Entrepreneurship Conference 2005
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu, Gül Özkan The Plant Location Problem Based on Network Modeling Approach by an Expanded Linear Programming Model The 7th Balkan Conference on Operational Research, Constanta 2005
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
Erhan Ada, Bengü Sevil Oflaç, Işık Özge Yumurtacı, Deniz Türsel Eliiyi, Adviye Ahenk Aktan Health Studies Economics Management and Policy Kitap Bölümü:A Network Approach for the Healthcare Business as a Service Supply Chain Sayfa (-) Kitap Bölümü Athens Institute for Education and Research 2011
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Erhan Ada Üretim Sistemlerinde Alternatif Yaklaşımlar ve Grup Teknolojisi Kooperatifçilik Dergisi, 12(109), 71-77. Endekste taranmıyor 2014
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu Perakende Sektöründe Tedarikçi Seçiminin Bulanık AHP ile Gerçekleştirilmesi Savunma Bilimleri Dergisi, 9(1), 29-52. Endekste taranmıyor 2010
F Gökalp, Erhan Ada, D Demirhan Gelişen Bilgi Teknolojilerinin KOBİ lere Etkisi Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 117-136. Endekste taranmıyor 2006
Erhan Ada, Dilek Demirhan, Füsun Gökalp Şirket Birleşme ve Satınalmalarının Stratejik Önemi ve İşletmelerin Piyasa Değeri Üzerine Etkisi MÜ, Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi, 6(15), 29-38. Endekste taranmıyor 2006
Erhan Ada, İpek Savaşçı, Burcu Aracıoğlu, Keti Ventura, Yiğit Kazançoğlu Havayolu ve Karayolu Taşımacılığında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi İKTİSAT/İŞLETME VE FİNANS DERGİSİ, 20(228), 42-53. EBSCO 2005
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu, İpek Savaşçı, Burcu Aracıoğlu, Keti Ventura Küçük ve Orta Boy İşletmelerde işlemler Yönetimi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Model MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF EKONOMİK, TOPLUMSAL VE SİYASAL ANALİZ DERGİSİ, 1(2), 85-99. Endekste taranmıyor 2005
Erhan Ada, Haluk Soyuer Yönetim Bilgi Sistemlerinin Bir Alt Sistemi Olarak İmalat Bilgi Sistemi ve Bilgisayara Dayalı Üretim Yönetimi Akademik Yorum, 1(1), 43-51. Endekste taranmıyor 1999
ADA ERHAN Hücresel İmalat Sistemlerinin Tasarımında Grup Analizi Yaklaşımı ve Bilgisayar Uygulaması MPM-Verimlilik Dergisi, 1(1), 131-142. Endekste taranmıyor 1996
ADA ERHAN Karar Destek Sistemleri Defterikebir Dergisi, 2(2), 27-29. Endekste taranmıyor 1996
ADA ERHAN Kamu İktisadi Teşebbüsleri İçin İşletmecilik Açısından Öneriler Karınca Dergisi, 22(705), 48-50. Endekste taranmıyor 1995
ADA ERHAN Üretim Süreçlerinde Denetim Sisteminin Tasarımı Yeniden Yapılanma İhtiyacı Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 3-12. Endekste taranmıyor 1995
ADA ERHAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Modern Üretim Yönetimi Sistemlerinin Uygulanma Olanakları Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 137-147. Endekste taranmıyor 1994
ADA ERHAN İşletme Problemlerinin Çözümünde Yöneylem Araştırması Tekniklerinden Yaralanmak İçin Gerekli Koşulların Sağlanmasında Sistem Analizi Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 5(1), 424-434. Endekste taranmıyor 1990
ADA ERHAN Bekleme Hattı Problemlerinin Analizinde Matematiksel Modeller Kuyruk Modelleri Gazi Üniversitesite İİBF Dergisi, 1(1), 311-324. Endekste taranmıyor 1990
Erhan Ada, Ayten Ersoy Bilgisayarlı Matematiksel Dağıtım Yöntemi Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 325-338. Endekste taranmıyor 1990
Erhan Ada, Selim Bekçioğlu Menkul Kıymetler Piyasası Etkin mi Muhasebe Dergisi, 11(41), 30-43. Endekste taranmıyor 1985
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ADA ERHAN,KAZANÇOĞLU YİĞİT,SAĞNAK MUHİTTİN Quality Function Deployment in Higher Education An Application in Business Administration Department () 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2015
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ADA ERHAN,TAYAKSİ CANSU İşlemler Yönetiminde Bulut Bilişim Uygulamaları () 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2015
Ada Erhan, Kazançoğlu Yiğit, Sağnak Muhittin Mutfak Gereçleri Fabrikasında Toplam Ekipman Etkinliği Hesaplaması () 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu - Bahçeşehir Univ. 2014
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu, Muhittin Sağnak Dış Kaynak Kullanımında Risk Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi () Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi 2012
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu, Muhittin Sağnak, Cansu Tayaksi Darboğaz Analizinin Gerçekleştirilmesinde Altı Sigma ve TÖAİK DMAIC Modeli () YAEM 32. Ulusal Kongresi 2012
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu, Murat Aksoy Esnek Üretim Sistemlerine Etki Eden Faktörlerin Çok Amaçlı Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi () 11. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2011
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu, Muhittin Sağnak Improving SME s Competitiveness in Dried Fruit Export Business through Fuzzy ANP () YA/EM 2010, 31.Yöneylem Araştirmasi ve Endüstri Mühendisliği Kongresi 2011
Erhan Ada, Deniz Türsel Eliiyi, Yiğit Kazançoğlu Efficient Planning of Layout and Container Handling in Container Ports An Application in Port of Izmir () YA/EM 2008, 28.Yöneylem Araştirmasi ve Endüstri Mühendisliği Kongresi 2008
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu, İpek Savaşçı, Keti Ventura, Burcu Aracıoğlu İşletmelerin Küresel Rekabet Avantajı Sağlamaları Yolunda Verimlilik Yönetiminin Veri Zarflama Analizi İle Gerçekleştirilmesi () İstanbul Kültür Üniversitesi & Milli Prodüktivite Merkezi & KOSGEB, 2.KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi 2005
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu, Burcu Aracıoğlu Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Tedarikçi Seçiminin Analitik Hiyerarşik Süreç İle Gerçekleştirilmesi () İstanbul Ticaret Üniversitesi, 5. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2005
Erhan Ada, Şeref Hamarat, Yiğit Kazançoğlu Fokus Ekonomisi Ölçek Ekonomisi Paradoksunun Endüstriyel Şirket Büyüme Stratejilerine Etkisinin İrdelenmesi Tüketici Elektroniği Sektörü İncelemesi () YA/EM 2005, 26. Yöneylem Araştirmasi Ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi 2005
Erhan Ada, Yiğit Kazançoğlu, Burcu Aracıoğlu Türk İşletmelerinde Verimlilik Artişi İçin Alti Sigma Yönetim Sistemi Modeli () Yöneylem Araştirmasi-Endüstri Mühendisliği Kongresi 24. Ulusal Kongresi 2004
ADA ERHAN Stok Kavramı Politikaları Maliyetleri ve Geleneksel Modeller () MPM-Malzeme İhtiyaç Planlaması Semineri 1995
ADA ERHAN Stok Kavramı ve Fonksiyonları Stok Problemi ve Stok Denetim Sistemleri () T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Segem Yayını 1988
ADA ERHAN Enflasyon ve Firmaların Mali Durumu () .C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Segem Yayını 1988
ADA ERHAN Üretim Kavramları Teknikleri ve Kontrolü () T. Halk Bankası Eğitim Seminerleri 1982
Sevil Bengü, Işık Özge Yumurtacı, Deniz Türsel Eliiyi, Burcu Özçam, Erhan Ada İzmir Alsancak Konteynır Terminalinde Etkin Alan Kullanımı () YA/EM 27 Ulusal Kongresi
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ADA ERHAN İşletmelerde Sistem Analizi ve Tasarımı Yeni Teknolojiler ve Araçlar Gazi Üniversitesi YAyınevi 1996
SEZGİN ATİLA,ADA ERHAN İşletmeciler İçin Yöneylem Araştırması TPV-Kalkınma Bankası Matbaası 1990
Üniversite Dışı Deneyim
EGE UNIVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRÜ 2000 2004
ULASTIRMA, DENIZCILIK VE HABERLESME BAKANLIGI UZMAN 1978 1979
TÜRMOB-İZMİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1990 0

Projeler

Knowledge exchange on circular and digital solutions for reducing food waste in supply chain (Seed Corn Project funded by University of Plymouth, United Kingdom )

Diğer (Uluslararası)

Food Waste Management in Circular Economy (funded by USERC - Indian Government)

Diğer (Uluslararası)

Developing capacity and research network on circular and Industry 4.0 driven sustainable solutions for reducing food waste in supply chains in Turkey (Newton Fund Research Environment Links)

Diğer (Uluslararası)

Ödemiş Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlanması Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Best Projesi

Avrupa Birliği

BEST Business Education for Sustainability Teaching Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development BEST

Avrupa Birliği

BEST ( 2014-1-BG01-KA200-0011694) (2014-2017) (Business Education for Sustainability : Teaching Corporate Social Responsibility and Socİal Enterpreneurship for Sustainable Local and Regional Development)

Avrupa Birliği

BEST Business Education for Sustainability Teaching Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development

Avrupa Birliği

URGE Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi Gelinlik Sektörü İhtiyaç Analizi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi Plastik Sektörü Danışmanlık Hizmeti

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

URGE Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi Ayakkabıcılık Sektörü İhtiyaç Analizi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

URGE Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi Plastik Sektörü İhtiyaç Analizi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

URGE Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi Kuyumculuk Sektörü İhtiyaç Analizi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü İZELMAN Genel Müdürlüğü Eshot Sürekli Eğitim Merkezi Yapılandırma Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi ve Şoför Eğitim ihtiyacının Belirlenmesi Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

B2B Projesi

Avrupa Birliği

VALEU Projesi

Avrupa Birliği

Engage Trainers in Learning Modules and Material Creation E MODE

Avrupa Birliği

Lifelong Learning Programme EMODE

Avrupa Birliği

E-MODE Projesi

Avrupa Birliği

B2B Projesi Vocational Certified Training on Business to Business Operations

Avrupa Birliği

iSIMPLY Projesi

Avrupa Birliği

ESHOT Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

ESHOT Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

URGE Projesi Plastik Sektörü İhtiyaç Analizi

ARAŞTIRMA PROJESİ

URGE Projesi Kuyumculuk Sektörü İhtiyaç Analizi

ARAŞTIRMA PROJESİ

URGE Projesi Ayakkabıcılık Sektörü İhtiyaç Analizi

ARAŞTIRMA PROJESİ

HERMES Projesi

Avrupa Birliği

URGE Projesi Gelinlik Sektörü İhtiyaç Analizi

ARAŞTIRMA PROJESİ

ARTEMIS Projesi

Avrupa Birliği

E MODE Projesi

Avrupa Birliği

VALEU Projesi

Avrupa Birliği

URGE Projesi Plastik Sektörü Danışmanlık Hizmeti Yönetim Organizyon

ARAŞTIRMA PROJESİ

URGE Projesi Plastik Sektörü Danışmanlık Hizmeti Üretim Yönetimi

ARAŞTIRMA PROJESİ

URGE Projesi Plastik Sektörü Danışmanlık Hizmeti Muhasebe ve Finans

ARAŞTIRMA PROJESİ

İdari Görevler

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2022

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2016

Rektör Yardımcısı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2007

Dekan İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2008

Dekan EGE ÜNİVERSİTESİ

2000 - 2004

Bölüm Başkanı EGE ÜNİVERSİTESİ

1998 - 2001

Dekan Yardımcısı EGE ÜNİVERSİTESİ

1998 - 2000

Dekan Yardımcısı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1992 - 1993

Bölüm Başkan Yardımcısı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1991 - 1996

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası

1995 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR